Přechodná rada schválila Ústavu Radoslávské republiky

Přechodná rada, dosud nejvyšší orgán Radoslávské republiky, přijal na svém dnešním zasedání nařízení 2/2018 – Ústavu Radoslávské republiky podle vzoru předložené dosavadním prezidentem Radoslávie Albertem Flinkmannem. Na rozdíl od původního návrhu je současná, přijatá verze upravena a rozšířená o čtyři články, nicméně jádro politického zřízení zůstalo stejné.

Na třetí Ústavě Radoslávské republiky se začalo pracovat krátce po zrušení platnosti druhé Ústavy. Důvodem tohoto nařízení bylo podle Přechodné rady „nutnost vytvoření stabilnějšího dokumentu,“ nicméně krátce po tomhle prohlášení přiznala, že hlavním důvodem byla nedokončenost Ústavy a nutnost sepsání komplexnější listiny, která by dokázala obstát delší dobu a mohla vytvořit stabilní stát.

„Jsem rád, že nová Ústava posílila pravomoce parlamentu, prezidentský systém se totiž Radoslávii neosvědčil,“ řekl levicový člen Přechodné rady a Ministr školství Fridrich Kaunis krátce po předložení Ústavy. „Ačkoliv mám proti tomuto návrhu svoje výhrady, v zásadě by mohl fungovat,“ dodal. Dále prohlásil, že nejdůležitější je teď vytvořit zákony, které tato Ústava požaduje pro své plnohodnotné fungování a vyhlášení voleb jak do Senátu, tak prezidentského úřadu.

Podle samotného předkladatele Ústavy, prezidenta Alberta Flinkmanna, by se teď měla Radoslávie soustředit na integraci do mezinárodních struktur. „Radoslávie je členem UMSE a podle toho se musíme zařídit. V současné době jsou plánovány projekty na zjednodušení administrativy země,“ prohlásil. Zároveň však souhlasil s tvorbou základních zákonů, které jsou dle něho „neméně důležité.“

První schůze Senátu se bude konat nanejvýš týden po přijetí Ústavy, jak prohlašuje článek 78 tohoto dokumentu. Mělo by se jednat spíše o slavnostní schůzi, žádný senátor totiž nepotvrdil předložení zákona ani jiného právního dokumentu.

Novou Radoslávskou Ústavu ve svém konečném znění si můžete přečíst zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *